Kametler Bizi Beklesin

camideyizbiz > Kametler Bizi Beklesin

“Ezanlar bizi çağırıyorsa kametler bizi beklesin” çağrısı ile başlattığımız bir talebimiz var.

Bu talep ile gayemiz; cemaatin namaza yetişmesi, dalgınlığı, meşguliyeti veya özrü sebebiyle ezan vaktinde hazır olamadığından ötürü camiye gitmekten vazgeçmemesidir.


“Kametler Bizi Beklesin” talebimizin nedenleri:


Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerifler


➢ İbn Ömer’den (ra), demiştir ki:
“Resûlullah (sav) zamanında ezan ikişer ikişer, ikâmet ise birer birer okunurdu. Fakat (müezzin) iki kere kad kaameti’s-salâh, kad kaameti’s-salâh derdi. Biz ikâmeti duyunca abdest alır, sonra camiye giderdik.”
[Buhârî, Nesâî, İbn Mâce]


➢ Hz.Câbir (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) Bilâl’e (ra):
“Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkâmet getirdiğin zaman da peş peşe serî oku. Ezanla ikâmetin arasına yemek yiyenin yemeğinden, içenin içmesinden, sıkışarak helâya girmiş olanın helâdan ayrılması gibi bir zaman aralığı koy” diye talimat verdi. Şunu da ilave etti: “Beni görünceye kadar da (ikâmet için) kalkmayın.”
[Tirmizî]


➢ Salim İbnu Ebi’n-Nadr’dan (ra) bir rivayetinde şöyle gelmiştir:
Mescidde namaz için ikamet okununca, Resulullah (sav) cemaati az görürse oturur, (bekler)di. Kalabalık görürse kıldırırdı.
[Ebu Davud]


➢ Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.”
[Ebu Davud, Tirmizî]


İftitah Tekbirine Yetişebilmek
Sabah namazı, ezan ile kamet arasında makul bir süre olması sebebiyle sünnete en uygun namazdır. Diğer namazlarda ezan okunmaya başladığında abdestli değil isek abdest alıp farza yetişmek çok zor oluyor. Öğle, ikindi ve yatsı namazlarında dört rekatlık ilk sünnetler olduğu için cami cemaati sünneti kılana kadar abdest alıp farza ancak yetişebiliyoruz ama farzdan önce sünneti kılamıyoruz. Akşam namazında ilk sünnet olmadığı için abdestli değil isek maalesef farza dahi yetişemiyoruz. Bazı camilerimizde akşam vaktinde ezan ile kamet arasında bir dakika bile geçmeyecek şekilde hızlı hareket ediliyor. Akşam ezanı başladığında ev veya işyerinde değil, caminin şadırvanında olsak dahi abdest alıp iftitah tekbirine yetişemediğimiz camilerimiz oluyor. İftitah tekbirine yetişebilmek için “Kametler Bizi Beklesin”.

“Özürlünün Abdesti”, (Diyanet İlmihali I. Cilt, Temizlik, III. Abdest)
İslâm dini kişiye gücünün üstünde yük yüklememiş, ibadet hayatı da dahil daima kolaylığın sağlanmasını, zorluk ve sıkıntının önlenmesini ilke edinmiştir. Namaz vaktinin çıkmasıyla özürlü kimsenin abdesti bozulmuş olur, yeni namaz vaktinde tekrar abdest alması gerekir. Elbette ki en güzeli her zaman abdestli ve namaza hazır olmak fakat bazen özrümüz olabiliyor, bazı kardeşlerimizin özürlü halleri çok uzun sürebiliyor. Bu kardeşlerimiz her vakit girdiğinde yeniden abdest almak zorunda kalıyor. Öğle, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerini kılabilmeleri ve akşam namazının farzına yetişebilmeleri için “Kametler Bizi Beklesin”.

Namazların İlk Sünnetlerini Huşû ile Kılabilmek
Camilerimizde öğle, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerinin kılınma süresi ortalama dört-beş dakikadır ve bu standart bir hal almış durumdadır. Bazen biraz daha uzun sürede kılmak istiyoruz ama iftitah tekbirini kaçırma endişesi ile huşû içerisinde kılamıyoruz. Müezzinlerimiz cemaatin durumuna bakmadan, imam selam verir vermez kamete başlıyor. İmam selam verir vermez kamete başlama zorunluluğu hissinden olsa gerek imamlardan daha uzun sürede sünnet kılan müezzin de neredeyse yok denecek kadar az. Namazların ilk sünnetlerini imamlardan önce kılma zorunluluğu hissetmeden huşû ile namaz kılabilmek için “Kametler Bizi Beklesin”.

Namazların İlk Sünnetlerini Evde Kılabilmek
İlk sünnetleri en güzel örnek olan Efendimiz (sav) gibi evde kılabilmek için “Kametler Bizi Beklesin”.

Akşamın Farzından Önce Namaz Kılabilmek
Şâfî ve Hanbelî mezheplerinden olup da akşam namazının farzından önce iki rekat namaz kılmak isteyen kardeşlerimiz için “Kametler Bizi Beklesin”.

Huşû İçerisinde Dua Edebilmek
Konuyla ilgili hadiste geçtiği üzere ezan ile kamet arasında duaların reddedilmediği bu güzel zaman diliminde üç-beş dakika dua etme fırsatı istiyoruz. Bazı camilerimizde akşam ezanı sonrası ezan duasını dahi bitiremeden kamet getirilmeye başlanıyor. Farza yetişme endişesi taşımadan huşû içerisinde dua edebilmek için “Kametler Bizi Beklesin”.

Gönül Huzuru ile Kur’an-ı Kerim Dinleyebilmek
Sabah namazı öncesi Kur’an okunan camilere evinde sünneti kılmadan gelen kardeşlerimiz oturup Kur’an dinlemek ile sünneti kılmak arasında tereddüt yaşıyorlar. Bunun sebebi bazı camilerimizde Kur’an tilaveti biter bitmez kamete başlanmasıdır. Gönül huzuru ile Kur’an dinleyip huşu içerisinde sünneti kılabilmek için “Kametler Bizi Beklesin”.

Camiler Genelgesinden İki Madde, (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013)
Vakit namazlarının ezanı müteakiben, beklenmeksizin kılınmaya başlanması sebebiyle vatandaşlarımızın cemaatle kılınan namaza yetişmesi mümkün olmamaktadır. Vatandaşlarımızın cemaatle kılınan namaza katılımlarını sağlamak üzere özel durum ve yerel şartlar dikkate alınarak ezanın akabinde makul bir süre beklendikten sonra cemaatle namaza başlanacaktır. Akşam namazının farzından önce iki rekât namaz kılacak kadar beklenecektir.


Namaz Gönüllüleri Platformundaki hocalarımız başta olmak üzere “Kametler Bizi Beklesin” çağrımıza destek veren hocalarımızın videolarını Youtube sayfamızda izleyebilirsiniz.


Sünnete uygun olacak şekilde;
Ezanlar bizi çağırıyorsa #KametlerBiziBeklesin,
ezan kamet arası 10 dakika olsun.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu taleplerimizi dikkate alması, konu üzerinde yoğunlaşması ve bir an evvel çözüme kavuşturması duasıyla…