Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerifler

camideyizbiz > Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerifler

 

  • İbn Ömer’den (ra), demiştir ki:

“Resûlullah (sav) zamanında ezan ikişer ikişer, ikâmet ise birer birer okunurdu. Fakat (müezzin) iki kere kad kaameti’s-salâh, kad kaameti’s-salâh derdi. Biz ikâmeti duyunca abdest alır, sonra camiye giderdik.”

[Buhârî, Nesâî, İbn Mâce]

  • Câbir (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) Bilâl’e (ra):

“Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkâmet getirdiğin zaman da peş peşe serî oku. Ezanla ikâmetin arasına yemek yiyenin yemeğinden, içenin içmesinden, sıkışarak helâya girmiş olanın helâdan ayrılması gibi bir zaman aralığı koy” diye talimat verdi. Şunu da ilave etti: “Beni görünceye kadar da (ikâmet için) kalkmayın.”

[Tirmizî]

  • Salim İbnu Ebi’n-Nadr’dan (ra) bir rivayetinde şöyle gelmiştir:

Mescidde namaz için ikamet okununca, Resulullah (sav) cemaati az görürse oturur, (bekler)di. Kalabalık görürse kıldırırdı.

[Ebu Davud]

  • Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.”

[Ebu Davud, Tirmizi]