Boşlukları Dolduran Camilerimiz

camideyizbiz > Camide İlim > Boşlukları Dolduran Camilerimiz

Dernekler, vakıflar, STKlar, cemaatler okul dönemi ile birlikte gençlerimize haftalık düzenli dersler veriyor (ahlak, siyer, fıkıh vb.). Okul döneminde bu halkalara katılıp, özellikle büyük şehirlerimizde üniversite öğrencisi olan kardeşlerimiz yazın memleketlerine döndüklerinde bu ders ve halkaları bulamıyorlar. Bu yüzden, tüm Türkiye’de, tüm camilerimizde, aynı gün aynı saat aynı konunun işleneceği bir sohbet olsa, buna “Türkiye Halkası” desek ve o gün o saat geldiğinde tüm STK, dernek, vakıf vb. tüm kuruluşlar kendi bünyelerinde herhangi bir sohbet organize etmeyip tüm mensupları ile bu “Türkiye Halkası” na katılsa, böylece tüm gençlerimiz memleketin neresine giderlerse gitsinler, aynı konu başlığı ile aynı gün aynı saatte takip ettikleri bir dersin olduğunu bilecekler ve cami kubbesi altında kardeşliklerini pekiştirme fırsatı bulacaklar.