“Allah’ın kulları olan kadınların camilere gitmelerine engel olmayınız.” [Müslim, Salat, 140] hadis-i şerifini bildiğimiz için vakti, durumu müsait olan kadınların vakit ya da Cuma namazına gitmelerine karşı çıkmıyoruz. Cuma namazları için erkeklerin dahi sığamadığı camiler yerine kadınların kendileri için şartları daha müsait camileri tercih etmelerinin daha güzel olacağını düşünüyoruz.