Cuma Namazı

camideyizbiz > Cuma Namazı

Vaaz Konusu 

Ezan vaktine kadar yapılan vaazlara daha çok önem verilmesi ve seçilen konunun hutbe ile ilgili olması cemaat üzerindeki etkiyi artıracaktır. Vaazda haram, yasak, ateş ve cehennem gibi konulardan gereğinden fazla bahsedilmemelidir. Elbette ki bunlardan da bahsedilmeli ama sürekli bu konulardan bahsetmek; cemaatin İslamiyet’i yanlış değerlendirmesine neden olabilir. Bu yüzden ortalama bir insanın en çok ihtiyacı olan; iman, tevhid, tefekkür ve Rızâ-yı Bâri gibi konuların işlenmesi, fıkhi sohbetler veyahut ilmihal konularına göre çok daha fazla önem arz etmektedir. 

Ses Seviyesi 

Camilerimiz, mü’min gönüllerin huzur bulacağı mekânlardır. Ezandan önce camiye girerken vaaz veren hocalarımızın sesi hoparlörden o kadar yüksek çıkıyor ki; camideki huzur iklimini bozuyor. Hoparlörden çıkan ses seviyesi herkesin duyabileceği en düşük seviyede olsa.. 

Ezanı Dinlemek 

Ezan başladığında imamlarımız vaazı kesip ezanı cemaatle birlikte dinlese.. 

Hutbe Okunurken Namaz Kılmak 

İmamlarımız ezandan önceki vaazlarında hutbeyi dinlemenin farz olduğunu ve hutbe okunurken namaz kılınmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. Camiye ezan okunurken veya ezandan hemen sonra yetişebilen kardeşlerimiz bu uyarıyı duyamadığı için bir sonraki hafta aynı yanlışa devam ediyorlar. Geç kalan kardeşlerimizin de bu yanlıştan haberdar olması için imamlarımız bu hatırlatmayı hutbenin sonunda yapsa..  

Hutbeleri Kağıttan Okumak 

İmamlarımız hutbe konularına önceden çalışsa, mümkün mertebe kağıttan veyahut telefondan okumayıp cemaat ile göz teması kursa.. 

Merkezi Hutbe 

İmamlarımız ayda bir kez veya iki ayda bir kez hutbe konusunda serbest bırakılsa, kendi cemaatinin ihtiyacına göre hutbeler hazırlasa.. Hastane yanındaki bir cami, sanayideki bir cami veya okul yanındaki bir camide cemaate özgü hutbeler olsa.. 

Minberden Yardım İsteği 

Dünya genelindeki yardımlar da dahil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından minberde çeşitli yardımlar talep ediliyor. Merkezden böyle bir talep gelmediğinde müftülüklerden, müftülüklerden gelmediğinde camilerin kendi ihtiyaçları için imamlar tarafından yardım talep ediliyor. Bu yardım talebi minberden dile getirilmese de cami çıkışındaki yardım kutusunun üzerine güzel bir şekilde yardımın nereye yapılacağına dair bir yazı yazılsa.. 

Saf Düzeni 

Her ne kadar ilk sünneti kılmadan önce bir saf düzeni olsa da hutbeden sonra farza durmadan önce saflar yeniden düzenleniyor. İmamlarımız saflardaki hareketliliğin sona erdiğinden emin olmadan namaza başlamasa.. 

Farz Sonrası 

İmamlarımız veya müezzinlerimiz cemaate “Farzdan sonra namaza devam edecek cemaatimiz 1 dakika yerinden kalkmasın” uyarısını yapsa.. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu taleplerimizi dikkate alması, konu üzerinde yoğunlaşması duasıyla…