Camide İlim

camideyizbiz > Camide İlim

Efendimiz’in (sav) Yesrib’e ayak basar basmaz yaptığı ilk iş kendi evinden önce mü’min gönülleri bir araya getirecek, onları kaynaştıracak bir mescid inşaa etmek oldu. Yesrib, Medine-i Münevvere’ye dönüşürken bu dönüşüme en büyük katkı sağlayan mekan hiç şüphesiz ki Mescid-i Nebi oldu. Hayatın merkezi haline gelen mescid, hayata dair çok farklı faaliyetlere ev sahipliği yaparken aynı zamanda ilim-irfan yuvası da olmuştu. Efendimiz (sav), ashabını orada eğitmişti. Sadece ilim irfan ile meşgul olan Ashab-ı Suffa ise mescidde yatıp kalkıyordu. Mescid-i Nebi İslam’ın ilk üniversitesiydi. Bugün de asr-ı saadetteki mescidi örnek alarak camilerimizi ilim yuvası haline getirmek için gayret etmeliyiz.


Camideyiz.biz olarak camide ilim ile ilgili hayallerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:


Namaz Sonrası Meal Okuması
İmamlarımız her namaz sonrası cemaatine namazda okudukları ayet-i celilelerin mealini okusa, kısaca tefsirini yapsa..


Camide Dil Eğitimi
İmamlarımız hafta sonları temel Arapça eğitimi verse, talep eden kardeşlerimize en azından “Kırık Meal” metoduyla Kur’an Arapçası öğretse..


Hutbede Derinleşmek
Cuma hutbesi, cuma günü minberde okunmak ile sınırlı kalmayıp, her pazar günü hutbe konusuyla ilgili daha detaylı bir sohbet verilse..


Ortak Kitap Okumaları
İmamlarımızın önderliğinde gençlerimizle kitap halkaları kurulsa, iki haftada bir camilerimizde kitap istişaresi yapılsa.. Tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığının belirleyeceği kitaplar aynı hafta okunup istişare edilmeli ki gençler memleketin neresine giderse gitsin o kitabın istişaresine katılabilsinler.

Kış Kur’an Kursu
Yaz Kur’an Kursları bittikten sonra okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızın Kur’an ile olan münasebetleri bir sonraki yaza kadar azalıyor. Çocuklarımızın Kur’an ile ilişkisi kesilmesin diye Kış Kur’an kursları olarak camilerimizde eğitim devam etse..


Hanımlar Camide
Hanım kardeşlerimizin de haftada en az 1-2 gün camiye gelmelerini teşvik edecek programlar tertip edilse, eş-dost, arkadaş, komşular camilerimizde buluşsa..


Etütlü Camiler
Öğrenci kardeşlerimizin okul derslerine yardımcı olunacak etütler olsa..


Boşlukları Dolduran Camilerimiz
Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, cemaatler okul dönemi ile birlikte gençlerimize haftalık düzenli dersler veriyor (ahlak, siyer, fıkıh vb.). Okul döneminde bu halkalara katılıp, özellikle büyük şehirlerimizde üniversite öğrencisi olan kardeşlerimiz yazın memleketlerine döndüklerinde bu ders ve halkaları bulamıyorlar. Bu yüzden, tüm Türkiye’de, tüm camilerimizde, aynı gün aynı saat aynı konunun işleneceği bir sohbet olsa, buna “Türkiye Halkası” desek ve o gün o saat geldiğinde tüm STK, dernek, vakıf vb. tüm kuruluşlar kendi bünyelerinde herhangi bir sohbet organize etmeyip tüm mensupları ile bu “Türkiye Halkası”na katılsa, böylece tüm gençlerimiz memleketin neresine giderlerse gitsinler, aynı konu başlığı ile aynı gün aynı saatte takip ettikleri bir dersin olduğunu bilecekler ve cami kubbesi altında kardeşliklerini pekiştirme fırsatı bulacaklar.


Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu taleplerimizi dikkate alması, konu üzerinde yoğunlaşması duasıyla..