Boşlukları Dolduran Camilerimiz

camideyizbiz > Camide İlim

Boşlukları Dolduran Camilerimiz

Dernekler, vakıflar, STKlar, cemaatler okul dönemi ile birlikte gençlerimize haftalık düzenli dersler veriyor (ahlak, siyer, fıkıh vb.). Okul döneminde bu halkalara katılıp, özellikle büyük şehirlerimizde üniversite öğrencisi olan kardeşlerimiz yazın memleketlerine döndüklerinde bu ders ve halkaları bulamıyorlar. Bu yüzden, tüm Türkiye’de, tüm camilerimizde, aynı gün aynı saat aynı konunun işleneceği bir sohbet olsa, buna “Türkiye […]

Hanımlar Camide

Hanım kardeşlerimizin de haftada en az 1-2 gün camiye gelmelerini teşvik edecek programlar tertip edilse, eş-dost, arkadaş, komşular camilerimizde buluşsa..

Kış Kur’an Kursu

Yaz Kur’an Kursları bittikten sonra okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızın Kur’an ile olan münasebetleri bir sonraki yaza kadar azalıyor. Çocuklarımızın Kur’an ile ilişkisi kesilmesin diye Kış Kur’an kursları olarak camilerimizde eğitim devam etse..

Ortak Kitap Okumaları

İmamlarımızın önderliğinde gençlerimizle kitap halkaları kurulsa, iki haftada bir camilerimizde kitap istişaresi yapılsa.. Tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığının belirleyeceği kitaplar aynı hafta okunup istişare edilmeli ki gençler memleketin neresine giderse gitsin o kitabın istişaresine katılabilsinler.

Hutbede Derinleşmek

Cuma hutbesi, cuma günü minberde okunmak ile sınırlı kalmayıp, her pazar günü hutbe konusuyla ilgili daha detaylı bir sohbet verilse..

Camide Dil Eğitimi

İmamlarımız hafta sonları temel arapça eğitimi verse, talep eden kardeşlerimize en azından “Kırık Meal” metoduyla Kur’an Arapçası öğretse..